Natuurlijk Tuinieren

  Eind mei 1998 werd duidelijk dat onze vereniging dankzij de medewerking van de Haagse Bond en de Gemeente Den Haag kon gaan werken aan het verkrijgen van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Het AVVN heeft hiertoe in 1995 tezamen met enkele andere milieuorganisaties het initiatief genomen.

Natuurlijk tuinieren wil niet anders zeggen dan de natuur gecontroleerd haar eigen gang te laten gaan. Voor ons complex betekende het dat wij ons zouden richten op het algemene groen. De individuele tuin bleef daarbij buiten beschouwing. Wel zou worden toegejuicht wanneer leden in hun eigen tuin het goede voorbeeld zouden volgen.

Eerst komt de begeleidingscommissie die het complex aan een beoordeling onderwerpt. Dit leidt tot een advies. Maar voor die tijd zijn de geesten natuurlijk wel rijp gemaakt. Al in de voorjaarsledenvergadering van april 1996 is de leden de vraag voorgelegd of wij ons zouden aanmelden wanneer daartoe de mogelijkheid was. Van de 120 aanwezigen stemden er 119 voor. Eťn lid was tegen!

Een aantal leden is bereid zich extra te gaan inzetten. Onder de bezielende leiding van (inmiddels Erelid!) Gerard Fokkes en Kees Guldenmundt en van harte gesteund door het bestuur wordt er flink werk van gemaakt. Achterstallig onderhoud van de bomensingels, maakte de hulp van de gemeente onontbeerlijk.

Al het snoeihout is verwerkt in takkenrillen. Bij elkaar leverde dit meer dan 400 meter takkenril op. Rond het parkeerterrein kwam ook een dergelijke ril. Daar is het ook de enige plek waar de brandnetel naar hartelust zijn best mag doen. De winkeltuin onderging een metamorfose. Zij werd van een saaie tuin een demonstratietuin waar alle aspecten van het natuurlijk tuinieren te vinden zijn. Handig is het dat je de planten van je keuze gelijk in onze winkel kan bestellen. De takkenrillen blijken inmiddels een welkome schuil- en nestgelegenheid. Op het complex zien we regelmatig fretten. En in december 2004 ontdekten we ook twee spierwitte hermelijnen met een zwarte punt aan hun staart. In de sneeuw die begin maart 2005 viel, zagen we slechts de zwarte punten van de hermelijnenstaarten.

De door buxushagen omzoomde boerentuinen voor en naast De Stal kregen aangepaste beplantingen. Het is boeiend te zien hoe bepaalde insecten de ene plant of de ene kleur verkiezen boven de andere. In de bomensingel aan de zuidwest zijde van De Stal werd na dunning van de bomen een groot aantal besdragende heesters aangeplant. Een houtsnipperslingerpad voert ons door dit stukje groen heen. Naambordjes vertellen wat u er kunt vinden. Dit pad noemen we het "bosontdekpad". En tegenwoordig kunt u aansluitend door lopen onze vlinder- en insectentuin in. Deze tuin heeft de oorspronkelijk ge[plande graanakkertjes vervangen.

Waar de gazons bij de entree de tuinen raken, werd het hekwerk verwijderd. Takkenrillen vormen nu de natuurlijke afscheiding. De singels ervoor hebben inmiddels een fraai begroeide bodem met o.a. hondsdraf.

Een grote klus, waarvoor een subsidie van de provincie eerder was afgewezen, kon dankzij geweldige medewerking van de gemeente en uiteraard onze mensen, toch worden gerealiseerd. Het ging daarbij om een forse verbreding van een sloot bij de entree. Niet helemaal een paddenpoel uit het boekje, maar wel zodanig aangelegd met verschillende dieptes dat het doel van een paddenpoel benaderd wordt. Een groot scala aan inheemse planten omzoomt deze zeer fraai geworden plek. Direct daar in de nabijheid hebben we een geweldig fleurige bloemenweide. Bloemenakkers vinden we ook bij de kijksloten. Via deze sloten heb je vanaf de daar geplaatste banken een fraai zicht op de ons omringende polder. Rechts van deze bloemenweide vinden we bijenkorven, beschermd door een haag met vooral besdragende struiken. Aan de kant van de schitterende Duivenvoordse- en Veenzijdse Polder is het gras voorzien van een enorme hoeveelheid botanische krokussen om in het voorjaar kleurrijk de komst van de lente aan te kondigen.

De inzet van alle betrokkenen werd in eerste instantie op 8 september 2000 beloond met de uitreiking van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren door de Haagse Wethouder Wilbert Stolte. Het lieveheersbeestje op dit Keurmerk telde in ons geval toen nog drie stippen. Chris Zijdeveld, voorzitter van het AVVN, vertelde bij zijn felicitatie dat dit een geweldige score was, zeker gezien de tijd die er mee gemoeid is geweest. Volgens zijn zeggen ligt de vierde stip binnen handbereik. En dat had Chris Zijdeveld goed gezien. Want met nog meer energie werd er verder gewerkt door de groeiende groep enthousiastelingen. De poging om graanakertjes aan te leggen, moest als mislukt worden beschouwd. Des te mooier is de daarvoor in de plaats gekomen vlinder- en insectentuin geworden. De aanleg van het natveenlandschap bleek ook succesvol. Inmiddels vinden we daar de ratelaar en de moerasorchis. Bij de herbeoordeling in juni 2004 werden op het complex, mede dankzij het gefaseerde maairegiem, zeer zeldzame grassoorten aangetroffen. De inspanningen van de mensen vond zijn bekroning op 8 oktober 2004. Op die datum maakte Wethouder Wilbert Stolte opnieuw de gang naar ons complex. Nu om de vierde stip toe te voegen aan de drie stippen die de vereniging al had. Met een score van maar liefst 92 % behoort Eigen Arbeid tot de top van de verenigingen die het Nationaal keurmerk mogen voeren. Een geweldige prestatie! Meer stippen behalen is niet mogelijk. Vol energie gaan onze enthousiastelingen verder. Vooral om het behaalde niveau te handhaven en waar mogelijk nog te verbeteren. De nominatie voor een internationale prijs door de Europese Volkstuinenorganisatie in augustus 2005 mag dan ook gezien worden als de kroon op het werk.

De voorlichting is versterkt. In samenspraak met gelijkstemde verenigingen, o.a. Hortus uit Wassenaar, werden er voorlichtingsavonden gegeven. Het rijke vogelleven is het ook waard nader bekeken te worden. Van een afstand bekijken of de ruim aanwezige nestkastjes jong leven te zien geven, is uitermate boeiend. Vele nestkasten bleken in 2004 bewoond te zijn geweest.

Uitermate boeiend is het ook voor wandelaars om al deze ontwikkelingen te gaan zien. Voor uw gemak hebben we overal bordjes bij geplaatst zodat duidelijk zichtbaar is waar de natuur haar gang kan gaan.

Aan de hand van foto's en bijbehorende teksten geven we u nu alvast een voorproefje.

Flat voor solitaire bijen

Vlinders en insectentuin

Paddenpoel

Bosontdekpad

Tuinwinkeltuin

Natveenlandschap

Boerentuin

Winterslaaplaats amfibieŽn