Kaarten Algemeen

Bij Eigen arbeid zijn er buiten het tuinieren nog veel andere activiteiten die voor leden, kandidaat-leden, donateurs en adverteerders worden georganiseerd. waaronder een kaartcompetitie. Elk jaar kaarten we op de tweede vrijdag van de maand. We spelen van september tot Pasen. Afhankelijk van hoe Pasen valt spelen we dus zeven of acht maal in een jaar. Er wordt geklaverjast en Amerikaans gejokerd. Winnen is natuurlijk belangrijk, maar het gaat vooral om een gezellige avond. Men schrijft in voor de gehele competitie, waarbij per avond de bijdrage 2,50 p.p. bedraagt.

 

 

 
                               Klaverjassen                                                                   Jokeren

De standen worden elke maand doorgegeven door Marian Calia, ook kunt U bij haar terecht voor inlichtingen.