Bloemlezing

Onder auspiciŽn van de redactiecommissie verschijnt viermaal per jaar, zo’n beetje gekoppeld aan de seizoenen, ons verenigingsblad Bloemlezing.

Het wordt verzonden in een oplaag van Ī 300 exemplaren. Naast de leden ontvangen ook de donateurs, de adverteerders, onze ereleden, de zusterverenigingen aangesloten bij de Haagse Bond alsmede het AVVN, gemeentelijke instanties en relaties waarvan wij het belangrijk vinden dat zij weten wat er bij EA zoal gebeurt, ons blad.

Traditioneel is er de column "Van de voorzitter". Daarnaast zijn er artikelen over het natuurlijk tuinieren op het complex, vaak een of meer recepten en nieuws over activiteiten.

Adverteerders helpen ons de verschijning vier maal per jaar mogelijk te maken. Wilt u ook adverteren?

Aanmeldingsformulier Advertentie

Op een andere manier steunen kan natuurlijk ook. Hoe?
Voor minimaal € 20,00 kunt u al donateur worden. Bloemlezing krijgt u dan thuis gezonden. Bovendien bent u welkom bij al onze vergaderingen en activiteiten.

Aanmeldingsformulier Donateur

Kopij voor Bloemlezing
Redactiesecretariaat: Carina Verpoorten - Redactieadres:
carina.verpoorten@ziggo.nl
of deponeren in het "bloemlezingkastje" in de Stal - Adres: De Stal, Zijdeweg 60, 2245 BZ Wassenaar.