Lidmaatschap

Om lid van onze vereniging te worden, dient men allereerst als kandidaat-lid te zijn ingeschreven bij de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen.

U kunt zich heel eenvoudig gelijktijdig aanmelden bij zowel de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen, als wel bij onze Amateurtuindersvereniging Eigen Arbeid door ons aanmeldingsformulier in te vullen en te versturen. U laat daarmee weten dat u kandidaat-lid wilt worden van de Bond Ún dat u wilt tuinieren bij Eigen Arbeid.

In ons aanmeldingsformulier wordt U gevraagd uw details op te geven *. Uw aanmelding wordt dan rechtstreeks naar de Haagse Bond gestuurd, terwijl wij een kopie van uw aanmelding ontvangen.

Naast de aanmelding per e-mail dient u direct ook € 21,00 (per jaar) inschrijfgeld over te maken aan:
de Haagse Bond en wel op giro 371710 t.n.v. Penningmeester Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen te Den Haag.

De Haagse Bond laat de vereniging na ontvangst van uw bijdrage, weten onder welk nummer u bent geregistreerd. Op basis van dit nummer worden kandidaat-leden benaderd wanneer er een tuin op het complex vrijkomt.

De tuinen, die een gemiddelde oppervlakte hebben van 200m2, zijn praktisch altijd voorzien van een opstal. Voor het vertrekkende lid worden tuin en opstal getaxeerd. Wanneer deze akkoord is met de taxatie wordt de tuin door het bestuur tegen het vastgestelde bedrag aangeboden aan dat kandidaat-lid die het oudste nummer heeft op de kandidatenlijst. Maximaal mag er driemaal geweigerd worden. Daarna wordt men onderaan de lijst geplaatst.

Bij acceptatie van de tuin en opstal wordt een overeenkomst tot ingebruikneming in duplo opgemaakt. Tevens dienen het inschrijfgeld (voor onze vereniging € 70,=), de overname som, alsmede het resterende contributiebedrag vooruit te worden betaald door overmaking van het totaal verschuldigde bedrag aan de penningmeester van Eigen Arbeid. Die details zal u tegen die tijd van het bestuur ontvangen.

Mocht U nog vragen hebben over het (kandidaat) lidmaatschap, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Ja, ik wil mij aanmelden als kandidaat-lid.

* - Alleen compleet ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen.