Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen

De Haagse Bond is de overkoepelende organisatie van de georganiseerde Haagse tuindersverenigingen. Met haar sluit de Gemeente Den Haag contracten af. De Haagse Bond heeft op haar beurt weer contracten met de aangesloten verenigingen. Alle informatie vindt u op de site van de Haagse Bond.

Activiteiten van de Haagse Bond