Het AVVN is de landelijke organisatie voor hobbytuinders. Deze organisatie vertegenwoordigt ruim 25.000 aangesloten tuinders. Eigen Arbeid is via de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen, de Haagse overkoepelende organisatie, aangesloten bij het AVVN.

Speerpunten van het AVVN-beleid zijn belangenbehartiging en versterking van de rechtszekerheid van de aangesloten tuinverenigingen. Dit wordt bereikt door het geven van juridische adviezen, door het aanbieden van een uitgebreid collectief verzekeringenpakket, hulp en bijstand bij onderhandelingen en voorlichting. Het AVVN is een gerespecteerde overlegpartner van gemeentelijke-, provinciale- en rijksoverheden en organisaties die zich bezig houden met milieubeleid. Bij het AVVN zijn allerlei tuinverenigingen aangesloten: van de "klassieke" moestuinvereniging zonder opstallen tot een recreatief tuinenpark dat van alle gemakken voorzien is.

Om haar doelstellingen en adviezen zo goed mogelijk aan een breed publiek kenbaar te maken, geeft zij viermaal per jaar De Tuinliefhebber uit. Dit vakblad is gratis voor de leden van de aangesloten verenigingen. Voor niet-leden zijn er losse abonnementen. Specifieke tuinvoorlichting op het gebied van zowel groenten- als sierteelt is te vinden in de graag gelezen Groentjes. Hierop zijn verschillende abonnementsvormen mogelijk.

Onder auspiciŽn van het AVVN is het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren in het leven geroepen. Dit heeft tot doel de biodiversiteit en de natuurwaarden op een eerlijke manier te verrijken, met behoud van het mooie aanzien dat amateurtuinencomplexen zo kenmerkt. In dat kader geeft zij ook de mooi geÔllustreerde brochure "Natuurlijk Tuinieren" uit, welke tegen betaling bij haar verkrijgbaar is.

Voor meer info: www.avvn.nl