Activiteiten overzicht

Aktiviteiten in de stal

Naast het tuinieren is er binnen de vereniging ook tijd en gelegenheid voor andere activiteiten zoals bv. bingo, fietstocht(en), een kindermiddag, Sinterklaas viering, Kerstgourmet, enz.

Deze worden deels georganiseerd door de kantine commissie, deels door de inkoop commissie, deels door Jeu de Boules commissie en deels door de Haagse Bond.

Activiteiten 2014 in of rond De Stal, die voor zo ver nu bekend (met hier en daar een voorbehoud) op stapel staan:
 

 •  29 maart: Voorjaarsledenvergadering, aanvang 10.00 uur

 • 29 maart: Bingo met daaraan voorafgaand High Tea, aanvang 17.00 uur.
   

 • 5 april: workshop / demonstratie jeu de boules
   

 • 11 april: Laatste competitie avond klaverjas / jokeren

 • 12 april: Start jeu de boules competitie
   

 • 14 mei: Bezoek bewoners en begeleiders van Landscheidingsweg
   

 • 29 mei: participatie in Fietstocht van Agrarische Vereniging Santvoorde

 • 21 juni: Kinderspelmiddag, deelname tot 12 jaar

 • 30 juli: Bezoek van het Rode Kruis afd. Leidschendam-Voorburg met hun gasten.

 • 30 augustus: Participatie in de landelijke Dag van de Tuin

 • 1 november: najaarsledenvergadering

Zodra data en tijden bekend zijn, vindt u ze hier vermeld.  Voor actuele info raadpleeg de Bloemlezing of op deze site.

 
 

 

Activiteiten van de Haagse Bond in 2014

De Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen organiseert een aantal activiteiten die open staan voor deelname door de aangesloten verenigingen. Hieronder vindt u een overzicht van de door de Haagse Bond geplande activiteiten:

 • 28 april: voorjaarsledenvergadering bij Zonnegaarde

 • 31 mei: Jeu de boules toernooi bij de Goede Worp

 • 20 juli: Fietstocht met eindpunt bij ATV De Uithof

 • 16 augustus: Barbecue voor verenigingsbestuurders bij VTV Loolaan

_____________________________________________________________________________________
Zodra data en tijden bekend zijn, vindt u ze hier vermeld. Voor actuele info e-mail: haagsebond@online.nl of check de internetsite: www.haagsebond.nl